Cirkulära affärssteg

Cirkulära affärssteg

EOP har gått kurs i att framtidssäkra resurs och klimatsmart - Cirkulära affärssteg

Vi värnar om miljön. Genom kursen Cirkulära affärssteg har vi fått mer kunskap om hur vi kan vara klimatsmarta.

Ett sätt är återbruk. Produkten LensPlate återbrukas numera i andra branscher där den har lång livslängd.

2023-12-07 14:47
Tillagd i varukorgen